avio3U našem programu imamo i panoramske letove u trajanju od 15 i 30 minuta. Cijena panoramskog leta za jednu osobu nam iznosi 28 €, s time da moraju biti minimum dvije osobe. Budući imamo na raspolaganju nekoliko aviona, veće nam grupe za panoramske letove nisu problem.